تابلو فرش طرح دهکده زیبا

تابلو فرش

   تابلو فرش طرح دهکده زیبا،جنس تار (چله) ابریشم،جنس بافت (پرز): نخ و ابریشم ،سایز:70در 100 سانتی متر

تابلو فرش طرح گل های رنگارنگ

تابلو فرش

   تابلو فرش طرح گل های رنگارنگ،جنس تار (چله) ابریشم،جنس بافت (پرز):ابریشم ،نخ مرینوس و ابریشم سایز:50در 70 سانتی متر

تابلو فرش طرح شکوفه بهاری

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح شکوفه بهاری، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): مرینوس و ابریشم، سایز: 80 در 55

تابلو فرش طرح کشتی نوح

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح کشتی نوح، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): مرینوس و ابریشم، سایز: 100 در 190 سانتی متر

تابلو فرش طرح کافه

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح کافه، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): مرینوس و ابریشم، سایز: 150 در 100 سانتی متر(ذرع و نیم)

تابلو فرش طرح اسب های وحشی

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح اسب های وحشی، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): مرینوس و ابریشم، سایز: 70 در 53 سانتی متر

تابلو فرش طرح مرداب

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح مرداب، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): نخ و ابریشم، سایز: 80 در 120 سانتی متر

تابلو فرش طرح خیابان شانزلیزه

تابلو فرش

 تابلو فرش طرح خیابان شانزلیزه، جنس تار: ابریشم، جنس بافت: نخ و ابریشم، سایز: 100 در 70 سانتی متر

تابلو فرش طرح مهر مادری

تابلو فرش

     تابلو فرش طرح مهر مادری، جنس تار ( چله ): ابریشم، جنس بافت ( پرز ): مرینوس وابریشم، سایز: 70 در 100 سانتی متر.

تابلو فرش طرح حمام کودک

تابلو فرش

تابلو فرش طرح حمام کودک،جنس تار (چله) ابریشم،جنس بافت (پرز):ابریشم ،نخ مرینوس و ابریشم سایز:70در 95 سانتی متر

تمـاس بـا زیلوکارپت

برای خرید محصولات، از طریق اینستاگرام و یا فرم زیر با ما در ارتباط باشید.